Bismillahirrohmaanirrohiim

Inilah 12 ilmu untuk memahami islam secara utuh

Oleh Fauzan Inzaghi

Dua ilmu ALAT yang menjadi alat berfikir bagi manusia: bahasa/lughah(menerima atau menyampaikan sebuah pemikiran) dan mantiq/logika(menalar dan mengambil kesimpulan dari sebuah pemikiran)

Dua ilmu GHAYAH atau amal untuk diterapkan manusia: fiqh(amalan zahir) dan tasawuf(amalan batin)

Dua ilmu USHUL yang menjadi pondasi berfikir manusia dalam menentukan benar dan salah: ushuluddin/aqidah(mengetahui kenapa harus bertindak) dan ushulfiqh(mengetahui bagaimana harus bertindak)

Dua ilmu WAHYU yang menjadi rujukan manusia untuk mendapatkan petunjuk dalam hidup: alquran dan assunnah

Dua ilmu WASF yang menyifati keadaan lapangan yang dihadapi manusia: tarikh(memahami masa lalu untuk diambil pelajaran) dan ilmu fitan/fitnah(memahami masa kini dan masa depan, untuk dihadapi dan dipersiapkan)

Dua ilmu ADAB yang menjaga ilmu tetap ada: adab tahammul(mendapatkan ilmu) dan adab adaa/dakwah(menyampaikan ilmu)

Jumlah semuanya 12. Gak boleh bagj thalibul ilm gak mempelajari 12 ilmu ini, walau tingkat paling dasar, satu saja kurang maka akan ada khalal/bermasalah untuk ilmunya dalam memahami islam, itu karena 12 ilmu ini semuanya saling terikat, dan semuanya diringkas dalam hadis jibril yang dikenal sebagai ummul hadis, induk dari segala hadis


.

PALING DIMINATI

Back To Top