Bismillahirrohmaanirrohiim

SYARAT WAJIB BERPUASA

6.  🍃  *Shiyam Ramadhan*
          *Ahkamun wa Fadhailuhu*  

 *SYARAT WAJIB BERPUASA.*

```Manakala syarat-syarat ini terpenuhi maka wajib atasnya berpuasa, syarat syarat itu ada lima. 

1. Islam, maka kewajiban puasa ini tidak dikhitabkan atau tidak ditujukan kepada orang kafir di dunia, adapun orang yang murtad maka wajib baginya qadha' jika kembali kepada islam, sebagai hukuman pemberat ntuknya.
 
2. Mukallaf, maksudnya adalah balig dan berakal, adapun anak kecil maka wajib kepada wali nya memerintahkan untuk berpuasa pada umur tujuh tahun, dan dipukul jika sudah berumur 10 tahun apabila ia mampu berpuasa. 

3. Mampu, maksudnya adalah ada kemampuan untuk berpuasa, 

Mampu ini ada dua, mampu secara hissi, dan mampu secara syara' .

• Tidak Mampu secara hissi : tidak wajib terhadap orang tua yang sudah renta, dan orang sakit yang tak bisa diharapkan kesembuhan nya. 

• Tidak Mampu secara syara' , tidak wajib berpuasa terhadap orang haid dan orang Nifas. 

4. Sehat , maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit, dan tidak wajib pula memalamkan niat jika sakitnya datang sebelum fajar.

Adapun jika tidak datang sakit sebelum fajar, maka wajib memalamkan niat dan juga wajib berpuasa, kemudian jika sakitnya kambuh maka boleh untuknya berbuka puasa. 

Sakit yang boleh untuk tidak berpuasa adalah, sakit yang dikhawatirkan menimbulkan kebinasaan atau mengakibatkan kesembuhan yang lama, atau semakin bertambah sakitnya, oleh itu para Ulama' fiqh menamakan sebagai, batasan yang diperbolehkan bertayammum. 

5. Bermukim, maka tidak wajib puasa bagi orang yang bermusafir yang mana perjalanan nya adalah perjalanan yang panjang sejauh 82 kilo meter, dan perjalanannya adalah perjalanan yang diperbolahkan oleh syara' (tidak ada unsur maksiat). 

Dan syarat diperbolehkan nya untuk tidak berpuasa adalah bergerak sebelum fajar. 

Dan yang lebih utama bagi orang yang bermusafir adalah berpuasa jika tidak menyulitkan dan tidak memayahkan nya, akan tetapi apabila menyulitkan atau memayahkan nya maka yang lebih utama adalah tidak berpuasa.``` 

📚 _*At-taqriratus Sadidah fi Masa'ilil Mufidah,*_
karya :  _*" As-sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaff.*_

     🎍 *Semoga Bermanfa'at* 🎍             
      *Amiinn Yaa Robbal 'Alamin*

          والله المستعان وعليه التكلان

                       *An Nida*
                     09042022


.

PALING DIMINATI

Back To Top