Bismillahirrohmaanirrohiim

Mengenai Malaikat Bersandarkan Sunnah


1- Jumlah Malaikat - Malaikat adalah makhluk sangat ramai mengikut nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. Nabi SAW bersabda: Kemudian saya dibawa naik ke Baitul Ma'mur di situ terdapat 70,000 malaikat masuk ke dalamnya setiap hari dan tidak pernah kembali dari situ sehingga sampai yang terakhir’. (Muslim, no. 162)

2- Sayap Malaikat - Jumlah sayap malaikat berbeza-beza bagi setiap malaikat. FirmanNya: Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap, masing-masing dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaanNya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (Fathir: 1)

Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk asalnya yang memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya menutupi ufuk. Dari sayap itu jatuh mutiara dan permata yang berwarna-warni yang hanya diketahui oleh Allah.” (Ahmad, V/3748, Ahmad Syakir berkata sanadnya sahih)

3- Melihat Malaikat - Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk asalnya sebanyak dua kali. Baginda juga pernah melihatnya beberapa kali bentuk seorang lelaki. Para sahabat r.a. pula hanya melihatnya dalam sosok seorang lelaki yang berpakaian sangat putih dan memiliki rambut yang sangat hitam.

4- Dalam beberapa keadaan, malaikat mendekati manusia. Terkadang manusia dapat merasakan keberadaannya, namun tidak melihatnya meskipun ia dapat melihat bekas-bekas yang menunjukkan kehadiran malaikat tersebut. Hal ini pernah berlaku kepada seorang sahabat bernama Usaid bin Hudhair. Dia berkata: "Suatu malam, ketika dia membaca surah al-Baqarah, sementara kudanya terikat di sampingnya, tiba-tiba kuda tersebut melompat-lompat. Maka dia berhenti membaca, kuda itupun menjadi tenang, dan ketika ia mulai lagi, kuda itu melompat-lompat lagi. Lalu dia menamatkan bacaannya kerana puteranya Yahya berada di samping kuda. Dia khuatir jika mungkin kuda itu menginjak anaknya. Ketika dia membawa anaknya itu pergi dia mengangkat kepalanya ke arah langit (di sana dia melihat gugusan awan), hingga akhirnya dia tidak melihatnya lagi. 

Keesokan harinya, Usaid menceritakan (hal tersebut) kepada Nabi SAW, maka baginda bersabda, “Teruskanlah bacaanmu (ketika itu), wahai Ibnu Hudair! Teruskanlah bacaanmu, wahai Ibnu Hudair!” Ibnu Hudair menjawab, “Saya khuatir jika mungkin kuda itu akan menginjak Yahya kerana dia berada dekat dengan kuda itu, lantas aku berhenti (membaca), aku mengangkat kepalaku ke arah langit, tiba-tiba ada semacam awan yang tampak seperti cahaya, lantas ia pergi sampai aku tidak melihatnya lagi." Bersabda baginda, “Apakah kamu tahu apa itu?” Ibnu Hudair menjawab, “Tidak”. Baginda bersabda, “Itu adalah Malaikat yang datang dekat dengan kamu kerana bacaanmu, Seandainya kamu terus melanjutkan bacaanmu, nescaya manusia akan dapat melihatnya seperti itu tanpa menyembunyikan diri dari mereka." (Al-Bukhari, no. 5018)

5- Melihat malaikat dalam wujud asalnya, tidak pernah terjadi pada seorang pun dari umat ini selain Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak dapat dilihat oleh manusia. Adapun melihatnya dalam bentuk manusia, hal itu pernah terjadi, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadith. Akan tetapi, setiap Muslim wajib untuk berhati-hati agar tidak diperdaya oleh syaitan sehingga dia mengira bahawa apa yang dililhatnya itu adalah malaikat, padahal itu sesungguhnya syaitan yang mengejeknya.

6- Malaikat mengelilingi Makkah dan Madinah - Anas meriwayatkan sebuah hadith dari Nabi SAW, baginda bersabda: "Tidak ada satu pun negeri melainkan akan disinggahi dajal kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu pun dari dataran keduanya melainkan terdapat dua baris malaikat yang menjaganya. Kemudian Madinah menggetarkan penghuninya sebanyak tiga kali, lalu Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik darinya." (Al-Bukhari, no. 1782, Kitab Fadhailul Madinah)

7- Mengenai Malaikat Harut dan Marut - Ada banyak kisah dan dongeng yang ditulis berkaitan dengan kedua malaikat ini yang kebanyakan diambil dari Ahlul Kitab. Nama kedua malaikat ini disebutkan dalam al-Quran, surah al-Baqarah ayat 102. 

Ibnu Jarir berpendapat bahawa keduanya adalah malaikat yang diturunkan sebagai fitnah (ujian) bagi manusia. Dia berkata: "Diturunkannya sihir itu oleh Allah kepada kedua malaikat tersebut, lalu keduanya mengajarkannya kepada manusia. Perbuatan ini bukanlah dosa kerana keduanya mengajarkan sihir tersebut atas izin Allah, yakni setelah keduanya memberitahukan (manusia) tentang mereka sebagai fitnah (ujian) bagi anak Adam. Keduanya melarang manusia untuk mempelajari dan mengamalkan sihir. Dalam hal ini yang berdosa adalah mereka yang mempelajarinya dari kedua malaikat tersebut lalu mengamalkannya. Sebab Allah telah melarang untuk mempelajari dan mengamalkan sihir. Demikian pula, kedua malaikat tersebut tidak berdosa lantaran mengajarkannnya, sebab keduanya mengetahui sihir kerana Allah yang menurunkannya kepada mereka." (Tafsir Ibnu Jarir, II/422, tahqiq Mahmud Syakir)

8- Nama Izrail - Nama ini tidak disebutkan dalam al-Quran dan hadith sahih, namun disebutkan dalam beberapa atsar para tabiin yang hal ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Jadi, tidak boleh menamakan Malaikat Maut dengan nama ini kerana penamaan tersebut tidak disandarkan oleh dalil yang sahih, wallahua'lam.

9- Kematian Malaikat - Para ulama’ ahli tafsir menyebutkan bahwa malaikat yang terakhir mati adalah Malaikat Maut. Sedangkan malaikat yang pertama kali dibangkitkan dari kematian adalah Malaikat Israfil, peniup sangkakala.

Ditulis dan disusun oleh Muhammad Abdulloh Suradi
9 Mei 2012
tamanulama.blogspot.com


.

PALING DIMINATI

Back To Top