Bismillahirrohmaanirrohiim

Imam al-Syafi'i, Doktor yang Cerdas


Ilmu Perubatan

Harmalah berkata, "Aku mendengar Syafi'i berkata, 'Ada dua hal yang banyak diabaikan manusia: Perubatan dan bahasa Arab." Syafi'i sangat menyesalkan dan menyayangkan sikap kaum muslimin yang menyiakan masalah perubatan.

Diriwiyatkan dari Harmalah ibn Yahya, Syafi'i sangat kecewa atas sikap kaum muslim yang mengabaikan dunia perubatan. Menurutnya, dengan begitu mereka telah meninggalkan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada orang-orang lain."

Debat Perubatan

Syafi'i juga memiliki wawasan cukup luas dalam bidang perubatan. Diriwayatkan dari Abi al-Husain al-Masri, dia menuturkan, "Aku mendengar ada seorang doktor di Mesir." Dia melanjutkan, "Syafi'i datang ke Mesir, lalu singgah di tempatku. Di sana dia berdiskusi denganku tentang perubatan hingga aku mengira seorang doktor Irak telah datang ke negeri kami. Kataku kepada Syafi'i, Apa engkau mahu aku bacakan buku Hipokrates (seorang tokoh dan bapa perubatan Eropah) kepadamu?

Syfai'i lantas menunjuk buku itu dan berkata dengan lirih, 'Mereka tidak merelakan aku untuk mempelajarinya!"

Maksudnya, murid-murid Syafi'i di masjid tidak memberinya kesempatan untuk dapat memperdalam ilmu perubatan.

Anjuran Untuk Memperdalam Ilmu Perubatan

Syafi'i sangat menganjurkan kaum muslim mempelajari dan mendalami bdiang perubatan. Al-Rabo' ibn Sulaiman bertutur. "Aku mendengar Syafi'i berkata, 'Ilmu itu ada dua, ilmu fiqh atau ilmu agama dan ilmu perubatan."

Syafi'i juga berkata, "Ilmu agama yang paling utama adalah ilmu fiqh dan ilmu dunia yang paling utama adalah ilmu perubatan." Dalam riwayat Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam disebutkan bahawa Syafi'i berkata. "Ilmu fiqh untuk agama, ilmu perubatan untuk tubuh, selain kedua hanyalah khazanah pemikiran."

Al-Rabi' bin Sulaiman menuturkan, Syafi'i berkata, "Jika kau masuk ke satu wilayah dan di sana dan di sana tak kau dapati seorang penguasa yang adil, air yang mengalir, seorang doktor yang bersahabat makan jangan tinggal di wilayah itu!"

Syafi'i juga berkata, "Jangan tinggal di wilayah yang tidak ada seorang ulama' yang membimbing agamamu dan tidak ada seorang doktor yang akan merawat tubuhmu."

Ubat untuk yang Tidak Punya Ubat

Ibnu Abdul Hakam berkata, Aku mendengar Syafi'i menuturkan, 'Ada tiga hal yang tidak boleh diubati oleh seorang doktor iaitu kebodohan, wabah dan pikun.

Al-Rabi' bin Sulaiman berkata, "Aku mendengar Syafi'i berkata, 'Ada tiga hal yang menjadi ubat bagi penyakit yang tidak ada ubatnya serta doktor tidak sanggup mengubatinya iaitu anggur, susu unta dan tebu."

Pakar Ilmu Gizi

Ada beberapa riwayat tentang kepiawaian Syafi'i dalam bidang perubatan, di antaranya: Riwayat Yunus bin Abdul A'la, ia berkata:, Syafi'i berkata, 'Aku tidak melihat hal yang lebih bermanfaat untuk mengubati wabak dari minyak bunga violet. Seorang yang terserang wabak boleh meminum minyak violet atau melumuri tubuhnya."

Riwayat al-Rabi bin Sulaiman, ia berkata, "Abu Usman Muhammad bin Muhammad bin Idris al-Syafi'i berkata, 'Jika terserang demam, ayahku meminta tumbuhan serai untuk diperas dan diminum airnya kerana dia takut lisannya cacat."

Harmalah berkata, "Aku mendengar Syafi'i berkata, 'Jangan kau makan telur rebus di malam hari kerana orang yang memakannya sering terserang penyakit."

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata, "Aku mendengar Syafi'i berkomentar, 'Aneh sekali orang yang keluar dari pemandian lalu tidak makan. Bagaimana dia menjalani hidup yang sihat? Aneh juga orang yang berbekam lalu makan. Bagaimana dia menjalani hidup yang sihat?

Sarapan Pagi

Al-Rabi' bin Sulaiman berkata, "Aku mendengar Syafi'i berkata, 'Harun al-Rasyid berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, aku mendengar bahawa kau selalu sarapan pagi?

'Ya, wahai Amirul Mukminin,' jawabku.
'Mengapa kau lakukan itu?' tanyanya.
Aku menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin, aku melakukannya kerana empat hal.'
'Apa itu?' tanya al-Rasyid penasaran.

'Kerana air masih dingin, udara masih segar, lalat masih sedikit dan sarapan pagi dapat menekan hasratku terhadap makanan orang lain."

Al-Rasyid berkomentar, 'Sungguh ini adalah syair yang indah.'
"Akal tidak tersimpan dengan baik dalam tubuh yang gemuk." (Imam al-Syafi'i)
Dinukil dari Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah 2: al-Imam al-Syafi'i karya Dr Tariq Suwaidan 


.

PALING DIMINATI

Back To Top