Bismillahirrohmaanirrohiim

INILAH DATA AKURAT JUMLAH MASING-MASING HURUF DALAM AL-QUR'AN

SEJAK 1200 TAHUN YANG SILAM
SAAT DUNIA BELUM MENGENAL KOMPUTER ATAU KALKULATOR,
IMAM SYAFI'I RAHIMAHULLAH SUDAH SANGGUP MENDATA JUMLAH MASING-MASING HURUF DALAM AL-QUR'AN SECARA DETAIL DAN AKURAT

Imam Syafi’i dalam kitab Majmu al-Ulum wa Mathla’u an Nujum dan dikutip oleh Imam ibn ‘Arabi dalam mukaddimah al-Futuhat al-Ilahiyah menyatakan jumlah huruf-huruf dalam Al Qur'an diurut sesuai dengan banyaknya:

o Alif :           48740 huruf,
o Lam :         33922 huruf,
o Mim :         28922 huruf,
o Ha ’ :          26925 huruf,
o Ya’ :           25717 huruf,
o Wawu :      25506 huruf,
o Nun :         17000 huruf,
o Lam alif :  14707 huruf,
o Ba ’ :          11420 huruf,
o Tsa’ :         10480 huruf,
o Fa’ :             9813 huruf,
o ‘Ain :            9470 huruf,
o Qaf :             8099 huruf,
o Kaf :             8022 huruf,
o Dal :             5998 huruf,
o Sin :             5799 huruf,
o Dzal :          4934 huruf,
o Ha :             4138 huruf,
o Jim :           3322 huruf,
o Shad :         2780 huruf,
o Ra ’ :           2206 huruf,
o Syin :          2115 huruf,
o Dladl :       1822 huruf,
o Zai :            1680 huruf,
o Kha ’ :         1503 huruf,
o Ta’ :            1404 huruf,
o Ghain :        1229 huruf,
o Tha’ :          1204 huruf dan terakhir
o Dha’ :             842 huruf.

Jumlah total semua huruf dalam al-Qur ’an sebanyak 1.027.000 (satu juta dua puluh tujuh ribu)

Setiap kali kita hatam, kita telah membaca 1 jut lebih huruf.
Jika 1 huruf = 1 kebaikan dan 1 kebaikan = 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala kita dapatkan.

Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi motivasi kita untuk terus membaca al-Qur'an dan mengamalkan isinya....

SUMBER :
Kitab Majmu al-Ulum wa Mathla’u an Nujum


.

PALING DIMINATI

Back To Top