Bismillahirrohmaanirrohiim

Menjawab Tuduhan Sesat untuk para Waliyullah atau SUFI atau Tasawuf atau Thoriqoh

Semua tuduhan untuk sufi dapat kami jawab dengan baik dari situs di bawah ini........

>http://www.scribd.com/doc/5471485/Sufi-Dlm-Pandangan-Islam-mengcounter-kesesatan-SUFI

Nabi Muhammad juga mendapat tuduhan dan di cap sesat,gila,tukang sihir, dan semua tuduhan dan cacian oleh kaumnya juga para nabi nabi pendahulunya karena taat kepada ALLAH swt.
Begitu juga para sufi dan tokoh tasawwuf lainnya yang mengikuti jejak rasulullah berpegang teguh kepada AL QUR'AN dan SUNNAH RASULULLAH. Bila banyak kalangan yang tidak senang dan menjelekkan nama para tokoh tokoh SUFI itu sudah tidak aneh. Rasulullah juga mengalami hal yang sama dari kaumnya

SUFI dan Tasawuf tidak pernah keluar dari tuntunan AL QUR'AN dan SUNNAH Rasulullah, tidak pernah mengajarkan berdoa dengan meminta kepada sesama manusia atau kepada mahluk lainnya.
SUFI dan Tasawuf berjalan bersih tidak menyentuh syirik dan bid'ah. semua tuduhan yang ada dalam situs tadi tidak pernah ada dalam sejarah SUFI atau Tasawuf atau Thoriqoh. Cuma beberapa kelompok yang membenci Nabi Muhammad yang telah menghina Nabi Muhammad dijaman para Guru guru besar Thoriqoh Tasawuf mengeluarkan pernyataan SUFI seperti ini,mereka juga mencaci maki ulama ulama shaleh di mana mereka mampu menjadi imam untuk ummat yang besar pada dan semua peristiwa tersebut tercatat di dalam sejarah sampai saat ini.

Terbukti sampai saat ini banyak kelompok yang tidak menyukai ketika ummat Rasulullah menyampaikan kebenaran bersama ulama ulama shaleh di tiap penjuru dunia (Mereka tuli bisu dan buta "maka tidaklah mereka akan kembali kejalan yang benar Al Baqarah 18.) Merekalah orang orang Munafik yang sangat berbahaya di semua zaman yang gemar mengadu domba persatuan ummat. Al Qur'an memerintahkan agar (masuklah ke dalam ISLAM secara ke seluruhan Al Baqaroh 208) tidak setengah setengah. Juga Allah swt menjawab tegas untuk semua kaum munafik ( Barang siapa yang di beri petunjuk oleh Allah swt maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang di sesatkan Allah swt maka merekalah orang orang yang merugi, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka Jahannam kebanyakan dari Jin dan Manusia,mereka mempunyai hati tapi tidak di pergunakannya untuk memahami ayat ayat ALLAH, mereka memiliki mata tetapi tidak di pergunakan untuk melihat tanda tanda kekuasaan ALLAH swt dan mereka memiliki telinga tetapi tidak di pergunakannya untuk mendengar ayat ayat ALLAH surat AL A'RAF 178-179) .


Sufi Dlm Pandangan Islam (mengcounter kesesatan SUFI)


.

PALING DIMINATI

Back To Top