Bismillahirrohmaanirrohiim

DAFTAR NILAI HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP SANATUD DIROSAH 1430 - 1431 H

Semester IV

Jurumiyah

NIS

NAMA SANTRI

MATA PELAJARAN

Nahwu

Shorof

Fiqih

Tarikh

Tauhid

Tajwid

Al Quran

Muhafadzoh

Munaqosah

0801 1218

A. Nizar Fathul A.

36.00

0.00

79.00

67.50

36.50

76.00

-

91

65.0

0801 1205

Alwi Arifianto

62.00

77.50

78.00

76.25

80.00

76.00

79.50

100

78.0

1001 1263

Bayyinal Mustaqim

83.00

78.50

78.00

76.25

90.00

76.00

84.00

100

79.0

0601 1127

Fuad Abdul Aziz

58.00

-

79.00

51.25

82.50

76.00

79.50

100

73.0

0801 1219

Idrokul Muna

77.00

0.00

-

50.00

35.00

76.00

-

100

77.0

0401 1060

M Sholahudin Ysf

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0

0.0

0801 1210

M. Agus Salim

95.00

96.00

82.00

87.50

87.50

76.00

76.00

100

80.0

0801 1215

M. Burhanudin

90.00

81.00

78.00

87.50

87.50

76.00

77.00

94

77.0

0801 1223

M. Irhamurohman

95.00

98.00

81.00

84.25

85.00

76.00

83.00

100

90.0

0701 1150

M. Na'imudin

49.00

0.00

75.00

78.25

76.00

76.00

77.50

97

76.0

0901 1233

Dhian Ardiyanto

94.00

91.00

81.00

82.50

95.00

76.00

-

100

93.0

0801 1200

M. Sirojul Mustafid

27.00

77.50

76.00

52.50

80.00

76.00

76.50

100

68.6

0801 1203

M. Syafiq Addarisy

77.00

81.50

82.00

76.25

90.00

76.00

80.50

100

75.0

0801 1221

Mahsun

98.00

96.00

82.00

64.25

90.00

76.00

81.50

100

85.0

0801 1214

Mufid Baihaqi

92.00

98.00

82.00

87.50

91.00

76.00

74.00

100

90.8

0701 1158

Muqorrobin

72.00

77.50

81.00

52.50

85.00

76.00

71.50

100

85.0

0601 1104

Nur Arifin

70.00

77.50

78.00

27.50

80.00

76.00

75.00

100

82.0

0801 1211

Rifqi Wibowo

45.00

-

77.00

-

85.50

76.00

77.00

100

77.0

0701 1153

Sukron Fauzi

52.00

-

78.00

85.00

77.00

76.00

80.00

100

70.0

0501 1070

Sulton Rusdi

45.00

0.00

77.00

55.00

81.00

76.00

75.00

98

75.0

Faizin

28.00

0.00

-

70.00

85.50

76.00

81.00

0

70.0

Ali Ustman

-

-

-

-

0.00

76.00

65.00

0

0.0

Nilai Tertinggi

98.00

98.00

82.00

87.50

95.00

76.00

84.00

100

93.0

Nilai Terendah

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0

0.0

Nilai Rata-rata

61.14

46.82

64.73

59.63

72.73

72.55

63.34

85

71.2


UNTUK PERBAIKAN NILAI DAPAT MENGHUBUNGI BIDANG PENDIDIKAN PONPES/ P. AKADEMIK

T.T.d

Ilzamul wafik

Ketua Panitia Ujian Semester Genap 2010


.

PALING DIMINATI

Back To Top