Bismillahirrohmaanirrohiim

DAKWAAN ULAMA ASY’ARIYYAH BERPINDAH KE MADZHAB SALAF-NYA SALAFI

Banyak dakwa tanpa bukti yang selalu mereka viralkan demi sebuah keuntungan, yaitu tergerusnya madzhab mayoritas ulama Islam, al-Asy’ariyyah. Isi dakwa tersebut adalah beberapa ulama Asy’ariyyah telah bertaubat dan keluar madzhab dan berubah menjadi bermanhaj salaf versi mereka. Dan yang demikian juga diviralkan oleh ulama Salafi, Dr. Safar al-Hawali yang kemudian diikuti Salafi Indonesia.

Saya akan mulai dari Imam Fakhruddin ar-Razi, ulama besar yang pakar dibidang fikih, tafsir, akidah dan hadits.

Khusus dalam masalah Imam Razi ini, Salafi terkesan ambigu atau tidak jelas. Satu sisi mereka mencela habis-habisan beliau, diantaranya beliau telah dituduh kafir, atau kata mereka beliau sesat karena lebih mendahulukan akal daripada nash, dan tuduhan-tuduhan lain. Tapi disisi lain, mereka juga memviralkan pernyataan, bahwa beliau telah rujuk ke akidah “salaf” versi mereka.

Berikut jawaban saya dalam beberapa poin:

Pertama:

Imam Ibn Taimiyyah dan Imam adz-Dzahabi menulis pernyataan Imam ar-Razi:

لَقَدْ تَأَمَّلْت الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةَ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيَّةَ فَمَا رَأَيْتهَا تَشْفِي عَلِيلًا وَلَا تَرْوِي غَلِيلًا وَرَأَيْت أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ

“Aku telah menguji jalan ilmu kalam dan methode falsafah dan aku melihat methode tersebut tidak bisa menyembuhkan yang (berakidah) sakit dan menyegarkan yang sedang haus (informasi akidah). Aku melihat jalan paling dekat adalah jalan al-Qur’an”.

Andai ini benar dan shahih dari beliau, maka ucapan ini tidak menunjukkan beliau rujuk dari akidah Asy’ariyyah, baik secara tersurat atau tersirat. Ucapan di atas hanya menunjukkan bahwa cara tepat dan mudah dalam menetapkan sifat-sifat Allah adalah mengikuti methode al-Qur’an. Adapun sebagian ulama Ahlussunnah sibuk dengan methode falsafah dan ilmu kalam dalam menetapkan akidah Islam adalah karena dharurat dalam menghadapi syubhat Muktazilah, kaum Falsafah dan lain-lain.

Kedua:

Ibn Taimiyyah dalam Majmu’ al-Fatawa juga menghajar ar-Razi dengan ucapan berikut:

وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ مُتَقَدِّمِي الْجَهْمِيَّة وَمُتَأَخَّرِيهِمْ مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّازِي الجهمي الْجَبْرِيُّ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَخْرُجُ إلَى حَقِيقَةِ الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَوْثَانِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ . وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ الْمَعْرُوفَ فِي السِّحْرِ وَعِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَوْثَانِ

“Ini wujud dalam ucapan Jahmiyyah periode mutaqaddimin dan mutakhirin, seperti yang disebutkan Abu Abdillah Muhammad bin Umar ar-Razi yang berfaham Jahmiyyah dan Jabriyyah. Meskipun dia juga telah keluar menuju hakekat syirik dan ibadah kepada bintang-bintang dan berhala dalam sebagian waktu. Ar-Razi dalam hal itu menulis kitabnya yang terkenal dalam sihir, ibadah kepada bintang-bintang dan berhala”.

Masuk akalkah seorang penulis kitab tafsir besar Mafatih al-Ghaib menulis kesesatan dan kekufuran? Sungguh sangat tidak mungkin! Jika ini pandangan Imam Ibn Taimiyyah kepada salah satu imamnya kaum muslimin dengan tuduhan Jahmiyyah dan Jabriyyah, maka sangat mungkin pendangan beliau akan diikuti oleh murid-murid beliau dan pengikutnya.

Sangat perlu diketahui, Imam Ibn Taimiyyah terkenal dendam dan kebenciannya yang mendalam kepada Imam ar-Razi. Bahkan dalam satu kesempatan, Imam Ibn Taimiyyah pernah menuduh Imam ar-Razi tak faham kalam-kalam shahabat, tabi’in, ulama ahli hadits, ulama ahli tafsir dan ulama tashawwuf. Juga tuduhan Imam Ibn Taimiyyah, bahwa orang-orang nashrani lebih hormat kepada rasul dan nabi dari pada orang-orang seperti ar-Razi. Termasuk tuduhan beliau bahwa Imam ar-Razi adalah pendusta dan bahkan telah kafir. (Dari nukilan kitab Ad-Durar al-Alfazh al-Awali)

Mungkin inilah mengapa Imam adz-Dzahabi dan Imam ath-Thufi al-Hanbali yang merupakan anak murid Imam Ibn Taimiyyah ikut-ikutan menyerang Imam Fakhruddin ar-Razi.

Dan pada kenyataannya, itulah yang diikuti ulama Salafi Ibn Ghannam dalam kitab Tarikh Najd (hlm. 348) dan Muhammad bin Abdil Wahhab yang hingga ikut-ikutan mengkafirkan Imam ar-Razi.

Muhammad bin Abdil Wahhab dalam Rasail Syakhsiyyah berkata:

وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام

“Angan-anganlah penjelasannya tentang hikayah ijma atas kemurtadan Fakhruddin ar-Razi dari Islam”.

Semoga Allah mengampuni mereka semuanya!

Ketiga:

Salafi dalam hal ar-Razi telah bertaubat dari Asy’ariyyah berhujjah dengan ucapan Imam adz-Dzahabi dalam Siyar A’lamin Nubala berikut:

وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة

“Dan terlihat jelas dari karya-karya ar-Razi ujian-ujian (bagi umat), perkara besar, sihir, dan melenceng dari sunnah. Semoga Allah memaafkan dia. Dia meninggal dalam jalan yang terpuji”.

Mauqif Imam adz-Dzahabi terhadap Imam ar-Razi sama seperti Imam Ibn Taimiyyah yang sangat membencinya. Bahkan, bukan hanya Imam ar-Razi yang kena celaan Imam adz-Dzahabi. Imam adz-Dzahabi dalam Mizan al-I’tidal juga menuduh Imam al-Amidi sebagai tarikusholat (meninggalkan shalat). Dan yang demikian sangat bertentangan dengan pujian banyak ulama kepada al-Amidi.

Dan berikut komentar Imam Tajuddin as-Subki Thabaqat Syafi’iyyah:

ويكفيك شاهدا على تعصب شيخنا عليه ذكره إياه في حرف الفاء حيث قال الفخر الرازي ولا يخفى أنه لا يعرف بهذا ولا هو اسمه أما اسمه فمحمد

“Cukup sebagai bukti atas kebencian guru saya (adz-Dzahabi) kepada ar-Razi adalah penyebutannya dalam huruf fa’ (nama-nama yang dimulai dengan huruf fa’). Dia berkata: “al-Fakhr a-Razi”. Dan tiada kesamaran bahwa beliau tidak dikenal dengan itu dan nama itu. Namanya adalah Muhammad”.

Imam Tajuddin as-Subki juga berkata:

ليس لذكره في هذا المكان معنى ولا يجوز من وجوه عدة : أعلاها أنه ثقة حبر من أحبار الأمة .وأدناها أنه لا رواية له ،وذكره في كتاب الرواة مجرد فضول وتعصب ،وتحامل تقشعر منه الجلود

“Penyebutan beliau (ar-Razi) di tempat ini tiada artinya. Dan itu tidak boleh karena beberapa hal: Yang paling utama adalah bahwa beliau (ar-Razi) adalah ulama yang tsiqah dan termasuk salah satu pakar dari pakar agama umat. Paling minimal, Imam ar-Razi tidak memiliki riwayat hadits. Dan menyebutkan beliau dalam kitab yang memuat para perawi adalah berlebihan, ta’assub dan kebencian yang bisa mengerutkan kulit”

Keempat:

Salafi yang menyesatkan Imam ar-Razi juga berdalih dengan ucapan Imam adz-Dzahabi dalam Mizan al-I’tidal berikut:

رأس في الذكاء والعقليات، له كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح، فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة

“Ar-Razi adalah unggulan dalam hal kecerdasan dan ilmu logika. Dia memiliki kitab as-Sir al-Maktum fi Mukhathabin Nujum yang merupakan sihir jelas. Mungkin dia telah bertaubat dari kerangannya tersebut, insya Allah. Dia juga memiliki cara yang menjadikan keraguan (tasykikat) pada masalah-masalah pondasi agama hingga menjadikan bingung”.

Namun, Imam Tajuddin as-Subki menolak persepsi Imam adz-Dzahabi tersebut. Dalam Thabaqat-nya beliau berkata:

وأما كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم فلم يصح أنه له، بل قيل إنه مختلق عليه

“Adapun kitab as-Sir al-Maktum fi Mukhathabatin Nujum adalah tidak shahih dinisbatkan kepada beliau. Bahkan dikatakan, itu adalah dibuat-buat atas nama beliau”.

Ditambah lagi pernyataan Imam Ibn Khaldun, bahwa ar Razi bukan pakar dalam ilmu seperti itu.

“Tasykikat” tersebut maksudnya, Imam ar-Razi sering kali menampilkan syubhat-syubhat penyelisih agama dan akidah dengan sangat detail, tetapi beliau menyampaikan hujjah Ahlussunnah belakangan sehingga yang membaca terkadang sudah muncul keraguan terlebih dahulu. Inilah yang dikritik dari ar-Razi. Jadi, hanya masalah methode dalam menolak syubhat aliran sesat saja.

Kelima:

Dr. Safar al-Hawali juga berhujjah dengan ucapan yang dinisbatkan kepada Imam Ibn Hajar al-Asqallani dalam Lisan al-Mizan berikut:

أوصى بوصية تدل على أنه حسن اعتقاده

“Ar-Razi berwasiyat dengan wasiyat yang menunjukkan dia baik akidahnya”.

Dengan ucapan ini, Dr. Safar beranggapan bahwa Imam ar-Razi telah bertaubat dari akidah Asy’ariyyah.

Menjawab pernyataan "syubhat" ini adalah hasil penelitian Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang mentahqiq dan membandingkan manuskrip kitab Lisan al-Mizan dengan sejumlah manuskrip-manuskrip yang ada. Ternyata ucapan tersebut tidak ada dalam Lisan Mizan, dan hanya sebuah tulisan di pinggir di salah satu manuskrip yang sangat tidak tepat apabila dinisbatkan kepada al-Hafizh Ibn Hajar.

Keenam:

Bukti bahwa beliau tidak merujuk akidahnya adalah ucapan beliau sendiri sebagaimana dalam Thabaqat al-Athibba’ (hlm. 469) dan Thabaqat Syafi’iyyah (8/90) saat beliau hendak meninggal:

وأما الكتب العلمية التي صنّفتها أواستكثرت من إيراد السؤالات على المتقدمين فيها، فمن نظر في شيء منها فإن طابت له تلك السؤالات فليذكرني في صالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام، وإلا فليحذف القول السيئ فإني ما أردت إلا تكثير البحث وتشحيذ الخاطر

“Adapun kitab-kitab ilmiyyah yang telah aku tulis atau aku perbanyak dengan mendatangkan soalan-soalan kepada ulama yang terdahulu, maka barang siapa yang melihat itu semua dan soalan-soalan tersebut dapat melegakan hatinya, maka ingatlah diriku dalam doa baiknya sebagai jalan memberikan anugerah dan nikmat. Jika tidak demikian, maka buanglah ucapan yang buruk. Aku memperbanyak hal itu tiada maksud lain kecuali memperbanyak pembahasan dan mengasah pemikiran”.

Ketujuh:

Komentar Imam Ibn Hajar al-Asqallani dalam Lisan al-Mizan terhadap Imam ar-Razi:

والفخر كان من أئمة الأصول، وكتبه في الأصلين شهيرة سائرة، وله ما يُقبل وما يُرد

“Fakhruddin ar-Razi adalah imam (panutan) dalam akidah. Kitabnya dalam ushul fikih dan ushuluddin sangat terkenal dan beredar. Dia memiliki pendapat yang diterima dan ditolak”.

Ini adalah penilaian yang inshaf dari al-Hafizh Ibn Hajar! (Ust. Nur Hidayat)


.

PALING DIMINATI

Back To Top