Bismillahirrohmaanirrohiim

VALIDITAS JADUAL SHALAT ABADI

Diskripsi
Sebagaimana kerap kita lihat di dinding-dinding masjid, mushalla atau tempat-tempat ibadah lain terdapat JADUAL SHALAT ABADI. Label "JADUAL SHALAT ABADI" yang tertera tak jarang mengobsesi masyarakat awam untuk begitu saja menyakini bahwa waktu shalat tidak pernah mengalami perubahan sepanjang masa, dan cenderung enggan melakukan akurasi dan koreksi dengan waktu yang sebenarnya, sehingga menjadikan jadual tersebut sebagai acuan dan pakem dalam menentukan waktu shalat. Di samping itu, memang tidak semua orang memiliki pengetahuan memadai dengan teori penentuan dan perubahan waktu shalat ini. Padahal jika ditilik melalui ilmu astronomi, perubahan waktu senantiasa berlangsung dari hari ke hari dan tahun ke tahun. Sehingga hampir bisa dikatakan bahwa waktu shalat tidak ada yang tidak berubah lebih-lebih abadi. 

Pertanyaan
a. Sejauh mana validitas JADUAL SHALAT ABADI digunakan acuan menentukan waktu shalat?
b. Adakah kewajiban melakukan koreksi untuk akurasi waktu shalat, dan tiap kapan? 

Sa'il: Mutakharrijin MHM 2009

Jawaban 
a. Sejauh jadual waktu tersebut dibuat berdasarkan kaidah-kaidah ilmu falak yang ditetapkan dalam kitab-kitab falak mu'tabar dan tidak bertentangan dengan waktu shalat yang ditentukan oleh syara'.
b. Tidak wajib

Referensi 
1. Syarh Bughyatul Mustarsyidin vol. 2 hal. 23,33,40 
2. As-Syarwani vol. 1 hal. 500


.

PALING DIMINATI

Back To Top